Styrk dit team med teamcoaching

Teamcoaching

Attenzion Leadership tilbyder teamcoaching til udvikling af lederteams, projektteams og andre teams.

Nogle eksempler kan være:

 • Rolleafklaring i teamsamarbejdet
 • Det robuste team
 • Fokusdage

Vi støtter jer i rejsen fra gruppe til team og den videre rejse til at fastholde teamstrukturen indtil i er et stærkt og bæredygtigt team. Vi tilrettelægger naturligvis udviklingsarbejdet i samarbejde med jer som kunde for at sikre, at jeres behov opfyldes og resultaterne skaber respekt og ejerskab hos jer og i jeres organisation.

I coachingen af teams skaber vi opmærksomhed og fokus gennem metoder der kommer bag om sproget og som sikrer ledelse med balance mellem hoved og hjerte både hos den enkelte og i teamet som helhed.

I teamcoaching vil du opleve, at i som team får:

 • Sat fokus på, hvad i kan hver i sær i teamet, hvilket betyder at ledelseskræfterne i teamet udnyttes optimalt
 • Kigget indad på jer som team til fordel for at forbedre jeres samarbejde og udnytte det potentiale i som teamet besidder.
 • Mulighed for at sætte jer som team i fokus og holde en pause fra hverdagens drift. Det skaber rum for overblik og refleksion, hvilket betyder at i som team vender tilbage til hverdagen med fornyet energi og styrke i samarbejdet.
 • Hjælp til at se på den enkelte i teamet og jer som team med nye briller. I vil opleve, at der i teamcoachingen bliver stillet spørgsmål til dig og jer som åbner op for dine muligheder til at reflektere over egen situation og rolle og dermed skabe handlerum for nye og mere optimale løsninger på de udfordringer, du står med.

Skab stærkt samarbejde i teamet med rolleafklaring

Du får som leder sat fokus på din rolle i forhold til den samlede ledergruppe.

 • ​Hvad bidrager du særligt med?​
 • Hvordan kan vi bidrage til at løse kerneopgaven mere smidigt i et tættere samarbejde?
 • Hvor ligger vores styrker og hvordan vil vi fremstå som team?

I vil som team opleve, at i kommer til at stå stærkere sammen og i forhold til omverdenen ved at få klarlagt egen rolle og forventninger til hinanden i ledergruppen.

Vi skuer sammen fremad med opmærksomhed og fokus i forhold til styrkende relationer, roller og forventning til den enkelte leder og til hinanden som stærke samarbejdspartnere i teamet.

Gør teamdagen lærerig med livgivende facilitering

I Attenzion Leadership faciliterer vi med fokus på balancen mellem hjerne og hjerte.​

Facilitering betyder at gøre lettere. Måden vi letter processer på og skaber fremdrift er ved at inddrage sanserne i faciliteringen.​​

Sæt fokus på dit team med styrkende teamcoaching

Fokusdage er for jer der har behov for at sætte skarpt fokus på eks. teamets samarbejde, jeres mål ellers strategi.

I får:

 • ​Et skræddersyet forløb, der matcher jeres behov.
 • ​Fremkaldt jeres ressourcer og sat dem opmærksomt og fokuseret i spil.
 • ​Skabt udbytterige og ressourcefyldte relationer til fordel for en opmærksom udførelse af kerneopgaven.​