Skab fokus i dit personlige lederskab

Er du i tvivl om, du er det rette sted i dit arbejdsliv?
Sidder du og tænker over om du skal skifte arbejde eller blive?
Og er du i en kultur, du ikke helt synes, passer til dit værdisæt?

Så kan det være profitabelt for dig, at se på dit personlige lederskab med lederudvikling. Når du arbejder med dit personlige lederskab er du i fokus. Og dit fokus er, hvordan du leder dig selv.

I dit personlige lederskab tager vi udgangspunkt i dig og hvad der nærer dig. Vi ser på dine mønstre og du giver dig selv mulighed for at give dem et eftersyn. De mønstre du mere eller mindre ubevidst handler efter i dag, er de stadig gavnlige for de resultater du ønsker at opnå? Hvis det ikke er tilfældet, ser vi ind i feltet af, hvilke andre muligheder du har og du lærer at vælge dine handlinger til fordel for de resultater, du ønsker at opnå.

Dit personlige lederskab er et fokuseret coachingforløb, hvor du sætter dig selv i fokus og giver dig den tid og refleksion der skal til for at justere på din nuværende arbejdssituation.

Dit udbytte vil være mere overskud, ro, overblik og et klart fokus og retning for hvad du vil med dit arbejdsliv. Det giver dig en følelses af frihed til at vælge det, der er bedst for dig og hvor du bedst og lettest bidrager.

Sæt fokus på dit personlige lederskab med lederudvikling

lederudvikling gennem coaching
 • Står du overfor nogle vigtige beslutninger i dit ledelsesliv?
 • Har du et ledelsesdilemma, du ikke kan løse selv?
 • Vil du have forbedret din arbejdskvalitet som leder?

Ledercoaching hjælper dig til at se nye perspektiver og finde nye muligheder og alternativer i den situation, du står i. Du ser og oplever simpelthen flere muligheder og kommer til at føle dig mere fri og afklaret i forhold til din fremtid som leder. Din lederrolle bliver styrket og du vil opnå bedre resultater.

Den opmærksomme og nærværende ledercoaching hjælper dig til at se på de muligheder, du har i dit ledelsesrum.

Du får hjælp til at udvikle dine lederkompetencer og vi skaber sammen muligheden for, at du kan skabe nye mønstre og bryde med de fastlåste, som måske ikke passer til det sted, du er lige nu.

Som leder står du ofte overfor udfordringer, som du ikke kan drøfte med andre pga. din position. Med et professionelt coachingforløb skaber du mulighed for at drøfte dine problemstillinger med en professionel sparringspartner.

Du finder med opmærksom ledercoaching ind til balancen i dig, det du virkelig brænder for som leder og det som skaber retning og mening for dig i din ledelsesfunktion.

Lederudvikling giver dig

 • Sparring og støtte til din lederrolle, dine udfordringer og evt. konflikter.
 • Mulighed for at låse op for dine potentialer og bryde med fastlåste mønstre.
 • Forbedret kommunikation og stærkere relationer.
 • ​​Balance og overskud i forhold til dit arbejdsliv og privatliv.

Coachingforløb vil være skræddersyet til dig og dine ledelsesmæssige udfordringer. Derfor vil coachingforløbene som udgangspunkt være forskellige.

Fælles for alle er, at første møde handler om, at du fortæller om din arbejdssituation eks. at du er presset i din lederrolle og har vanskeligt ved at se, hvordan du skal komme videre. På mødet afklarer vi, det videre forløb.

Styrk din lederrolle

I lederrollen skal du opfylde faglige mål, men også medvirke til at nå personlige mål for dig selv og dine medarbejdere.

Styrk din lederrolle er for dig, der som leder vil blive klar på, hvad du mere eller mindre pr. automatik tager med dig ind i rollen som leder.

Vi bærer alle på en usynlig rygsæk af erfaringer, mønstre og vaner. Noget i rygsækken styrker os og er med til at gøre os smidige og hårdføre på samme tid og andet tynger.

 • Kender du det, at det kan være svært at sige tingene lige ud til sine medarbejdere?
 • Kender du til, det kan være svært ved at markere sig og blive hørt som leder?
 • Kender du til, at andre måske gør noget andet end det, du synes du bad dem om?

Styrk din lederrolle kan hjælpe dig med at forstå baggrunden for dine handlinger og særligt arbejde med at undersøge og se mulige alternativer til dine sædvanlige måder at handle og træffe beslutninger på.

Vi arbejder med din relationelle forståelse, hvordan du som leder sparrer med dine medarbejdere og dit team, hvordan du intervenerer og delegerer og ​ikke mindst hvordan du står rodfæstet under pres.

​du vil opleve at, du

 • ​bliver klar på, hvem du er som leder og hvordan du gerne vil udfylde din lederrolle
 • ​får øget indsigt og forståelse for egne handlemønstre
 • ​bliver frisat i dine tanker til at se nye måder, du kan handle på
 • ​får god sparring og udviklet konkret træningsplan, så du får arbejdet med dine indsatsområder
 • ​går styrket hjem med et frisk syn på din lederrolle, der styrker din fremtid som leder

Få sparring til din lederudvikling

Lederudvikling og personligt lederskab

Sparringssamtalen er for dig der har brug for en konstruktiv forstyrrelse i forhold til eks. din måde at arbejde på, måden du udfylder din arbejdsrolle som leder på eller du kan stå i et dilemma, som du gerne vil have sparring i forhold til.

Vi taler om dine vante måder at anskue tingene på og undersøger, hvilke andre muligheder du har. Vi åbner op til nye veje og løsninger for og i dig.​