Hvem er vi?

​I Attenzion Leadership er vi specialister i forandringsledelse med fokus på de dynamikker der opstår i og mellem mennesker. Vi arbejder styrkende og anerkendende med det gode samarbejde gennem opmærksomt lederskab. Her gælder det både det opmærksomme og bevidste samarbejdet med os selv og hinanden.

Opmærksomt lederskab handler om at skabe balance og ligevægt mellem den rette mængde af tanke, følelse og handling. Vi retter opmærksomheden mod det hele menneske, der tager hånd om sig selv og sin fysiske og psykiske styrke, og mod grupper og den dynamik og styrke der ligger i at arbejde styrkende og anerkendende sammen om kerneopgaven.

Vi gør det med æstetiske metoder, der gør at vi sammen skaber erkendelser til handling gennem sansemæssige oplevelser.

Vi arbejder bl.a. med billeder og ved at træne det mentale jeg og skaber derved refleksion og retning med afsæt i det styrkende, der virker. Det der virker lader vi være inspiration til endnu bedre løsninger og den ønskede fremdrift.

Logoet i Attenzion Leadership er et hoved indeholdende et hjerte fordi, hjertet er centralt for både det personlige lederskab og i rollen som leder. I lederskabet sætter vi fokus på balancen mellem tanke, følelse og handling for at skabe bæredygtige resultater.

Helle Rosendal-Andersen

Ledelses- og karrierekonsulent

Helle er stifter af Attenzion Leadership og har arbejdet med forandringsledelse som leder og konsulent siden 1991. Målsætningen er at arbejde med det enkelte menneske og samspillet i grupper med fokus på det bevidste opmærksomme lederskab, hvor balance mellem hjerne og hjerte i lederskabet er i fokus.

Arbejdet med at skabe balance mellem hjerte og hjerne øger din selvindsigt og du opnår at stå mere solidt i dig selv og øge glæden i dit arbejde og i dine samarbejder. De overordnede værktøjer er den mundtlige kommunikation, kropssproget, det visuelle som tegning og foto og træningen af dit mentale jeg.

Helle er uddannet Master i organisationspsykologi, cert. Coach, Proceskonsulent og oprindelig MSc. pharm.

Mathias Rassov

Mathias Rassov

Head of Customer Succes

Mathias har dokumenteret succes med op- og nedskalering af virksomheder og er stærk inden for employer branding, som han har mere end 20 års erfaring med.

For Mathias står mennesket i centrum og han tror på, at engagerede medarbejdere er afgørende for virksomhedens succes. Han stræber altid efter at styrke og inspirere dem.

Med ekspertise i ledertræning og teamudvikling har Mathias dedikeret sin karriere til at udvikle mennesker, så de kan realisere deres drømme og stå stærkt i sig selv.

Franz Søes-Cybulski

Ledelses- og organisationskonsulent

Franz har arbejdet inden for erhvervslivets psykologi de sidste 16 år med supporting af og inspiration til mennesker og organisationer for, at de kan tage det næste skridt i en proces med transformation og udvikling mod realisering personlige ambitioner og organisatoriske mål.

Arbejdet har påvirket Franz og han siger: ” Arbejdet har påvirket mig på mange måder og mest af alt, har det fået mig til at indse, hvor vigtigt det er at kende sig selv og altid huske at tjene opgaven respektfuldt med et stærkt fokus på den professionelle rolle”.

Jeanette Hallundbæk

HR- og Ledelseskonsulent

Jeanette har mere end 20 års erfaring med HR, forandringsprocesser, organisationsudvikling, kultur- og forretningsudvikling. Vi arbejder sammen, hvor opgaven f.eks. er at støtte forandringsprocesser, ledelsesudvikling og teamudvikling. ​

Jeanette har Master fra RUC i Organisationspsykologi og er Mag. Art. i Antropologi fra Århus Universitet.

Mette Landau

Headhunter

Mette er én af branchens mest erfarne headhuntere med 23 år bag sig indenfor HR og rekruttering.

Hendes solide erfaring med at udfordre og udvikle menneskelige ressourcer og potentialer fornægter sig ikke i hendes arbejde med at identificere talent.

De seneste 13 år har Mette gennemført hundredevis af danske og internationale rekrutteringer – både i eget regi og hos nogle af branchens største spillere. Hun har en international baggrund og har boet, studeret og arbejdet i en lang række lande/stater både i USA, Asien og Europa.

Mette er uddannet Cand. Comm. (Kommunikation og Psykologi) og har en række HR relaterede efteruddannelser og certificeringer bag sig.