HANDELSBETINGELSER

Firma-oplysninger

Navn: Attenzion Leadership, herunder Drømmejob.dk
Adresse: Rabalderstræde7, 4000 Roskilde
Email: hra@attenzion.com
CVR: 30 32 92 60
Hjemmeside: www.drommejob.dk, www.attenzion.com

Generelt
Vi tilbyder online tjenester og konsulentydelser. Når du køber tjenesterne, accepterer du samtidig disse vilkår, som gælder i forholdet mellem os og dig.

Hvad vi tilbyder
Vores tjenester inkluderer forskellige programmer som f.eks. “Brænd igennem og bliv den bedste jobkandidat”. Disse tjenester omfatter forskellige ydelser som coaching, workshops og online kurser.

Krav til egen indsats
Din egen indsats og dit engagement er afgørende for at få det optimale udbytte af vores tjenester og produkter. Derfor skal din egen indsats som minimum omfatte:

 • Aktiv deltagelse – både mentalt og praktisk.
 • Aktiv brug af de materialer, ressourcer og værktøjer, der stilles til rådighed for dig.
 • Omsætning af den viden og de færdigheder, du får fra vores tjenester, til praktisk handling.
 • Tålmodighed og vedholdenhed – nogle resultater kan tage tid at opnå og kan kræve kontinuerlig indsats over tid.
 • Aktiv kommunikation med os, hvis du støder på udfordringer, har spørgsmål eller behøver hjælp.

Krav til deltagelse i grupper, inkl. facebookgrupper
For at sikre en positiv oplevelse for alle deltagere i vores grupper og fællesskaber, er det vigtigt at opretholde god opførsel og respektfuld kommunikation. Her er de retningslinjer, som du forventes at overholde:

 • Alle deltagere har en rolle i at skabe en sund og inspirerende atmosfære. Vi opfordrer til respektfuldt samarbejde for at opnå dette mål.
 • Alle deltagere skal opføre sig på en respektfuld og hensynsfuld måde over for andre.
 • Husk, at alle deltagere har deres egen rejse og udfordringer. Vis forståelse og empati.
 • Diskussioner og interaktioner bør være konstruktive og positive.
 • Vi opfordrer til samarbejde, deling af viden og støtte til hinanden.
 • Undgå “dårlig karma” og/eller negativitet, som påvirker stemningen i fællesskabet
 • Hvis der opstår udfordringer eller bekymringer, opfordrer vi til at fokusere på at finde løsninger, der fremmer positiv udvikling.
 • Det er klart, at enhver form for chikane, nedladende kommentarer, diskrimination eller anden uacceptabel opførsel ikke vil blive tolereret.

Hvis en deltager udviser dårlig opførsel eller spreder negativ stemning, som er ødelæggende for
holdet, vil vi forsøge at løse problemet med dialog. Hvis en deltager gentagne gange udviser dårlig
opførsel eller overtræder fællesskabets retningslinjer, forbeholder vi os retten til at fjerne
vedkommende fra gruppen.

Hvis du bliver fjernet fra en gruppe, påvirker det ikke din adgang til undervisningsmateriale og
hjælp via e-mail samt evt. yderligere ydelser, som ikke kræver gruppens deltagelse, medmindre
din negative adfærd fortsætter udenfor gruppen.

Indgåelse af aftale
Når du har lavet en aftale med Attenzion Leadership, herunder om aftalens varighed og indhold – sendes den godkendte aftale til dig. Ved din accept af aftalen accepterer du disse handelsbetingelser.

Aftalen er bindende for begge parter.

Sommetider er det nødvendigt at ændre priser og betingelser for vores aftale. Hvis vi ændrer noget til din fordel, gælder det straks. Hvis det ikke er til din fordel, kan du opsige aftalen. Du har ikke herudover adgang til at opsige aftalen, medmindre der er tale om misligholdelse.

Priser og betaling
Betaling er som udgangspunkt en engangsbetaling, medmindre der vælges betaling i rater. Raterne opkræves i så fald efter aftale mellem dig og Attenzion Leadership.

Hvis du overskrider den betalingsfrist, som vi har aftalt, pålægges rykkergebyrer og inkasso- omkostninger efter de almindelige regler herom.

Adgang til tjenesterne samt brugs- og ejendomsret til diverse materiale
For at bruge vores online-tjenester får du tildelt login-informationer til en online-platform. Disse login-informationer må ikke deles og må ikke bruges af andre.

Som kunde har du fuld adgang til de værktøjer og skabeloner mv., der anvendes. Alt materialet, der gennemgås i programmerne, må på ingen måde benyttes i andre sammenhænge eller deles med andre uden forudgående skriftligt samtykke fra Attenzion Leadership. Ved en virksomheds køb af et forløb til en medarbejder, er det alene den specifikke medarbejder, som opnår denne adgang, medmindre andet aftales. Internt i en virksomhed er det dermed ikke tilladt at dele indholdet med andre ansatte.

En del af vores ydelser er endvidere betinget af, at du melder dig ind i en af vores facebook-grupper. Attenzion Leadership har ingen indflydelse på facebooks brug af cookies, eller på hvordan facebook anvender dine informationer. Hvis du melder dig ind i facebook-gruppen, betragter vi det derfor som et samtykke til, at facebook kan placere cookies på din enhed vedr. gruppen. Hvis du ønsker at trække dit samtykke herom tilbage, skal du melde dig ud af facebook-gruppen, og det vil desværre ikke længere være muligt for dig at deltage i denne del af ydelsen. Du skal selv sørge for at kommunikere med facebook vedr. facebooks sletning af dit tilhørsforhold til gruppen.

Ansvarsfraskrivelser og hæftelse
Du er selv ansvarlig for at nå dine mål, og Attenzion Leadership har intet ansvar for, om du når dine mål.

Attenzion Leadership er ikke erstatningsansvarlig for din anvendelse og implementering af de tilbudte værktøjer, services, undervisningsmateriale og øvrige produkter. Attenzion Leadership kan aldrig hæfte for et større beløb, end det beløb, som du har betalt.

Reklamation og tilbagebetaling
Vores mål er at hjælpe dig med at opnå de mål, du har sat dig. Hvis noget ikke fungerer som forventet, vil vi samarbejde med dig for at finde en løsning. Hvis der er noget, du ikke er tilfreds med, vil vi forsøge at finde en måde at rette det på. Dette kan indebære yderligere rådgivning eller service, men vil ikke indebære tilbagebetaling af din indbetaling. Hvis du ønsker at reklamere over vores forløb eller produkter, kan dette ske efter reglerne i købeloven.

Før du deler evt. negative erfaringer offentligt på sociale medier, bedes du kontakte os, så vi har mulighed for at håndtere din reklamation og løse eventuelle udfordringer på en konstruktiv måde.

Hvis du vælger at dele negativ omtale på sociale medier – herunder til de gruppemedlemmer, som er eller har været en del af dit program – uden først at kontakte os, forbeholder vi os retten til at opkræve et gebyr på 10.000 kr. som en kompensation for eventuelle negative konsekvenser for vores omdømme.

Misligholdelse
Det betragtes som misligholdelse af din kontrakt, hvis du:

 • Ikke betaler til tiden.
 • Deler materiale med andre, som ikke har købt programmet/ydelsen.
 • Spreder negativ stemning, der ødelægger programmet/ydelsen for andre.
 • Spreder negativ information om Attenzion Leadership, inkl. drømmejob.dk på sociale medier eller andre digitale platforme.

Ved misligholdelse af kontrakten kan Attenzion Leadership stoppe dit forløb øjeblikkeligt. Dette medfører ikke en reduktion i din betaling.

Persondata og privatlivspolitik
Vores behandling af dine persondata er beskrevet i vores privatlivspolitik på hjemmesiderne www.Attenzion.com og www.drommejob.dk

Tvister
Tvister løses først og fremmest ved dialog. Hvis dette ikke er muligt, afgøres tvisten efter de almindelige regler i dansk lovgivning.